expo

Gente de Nou Barris Gente de todas partes

Sin título

La exposición ‘Gente de Nou Barris Gente de todas partes’ -de la que podréis disfrutar en el Casal de Barri de Prosperitat a partir del 27 de mayo al 22 de junio- es un homenaje a estas historias diversas.

Gent de Nou Barris Gent d’Arreu

Sin título

L’exposició ‘Gent de Nou Barris Gent d’arreu’ -de la que podreu gaudir al Casal de Barri de Prosperitat a partir del 27 de maig al 22 de juny- és un homenatge a aquestes històries diverses.

Exposición Fotográfica "10 anys de Sopes del Món"

2014-07-01 17.42.35

Durante todo el mes de juliol la podéis ver en:
Biblioteca Les Roquetes
Via Favència, 288B
Barcelona

Exposició Fotogràfica "10 anys de Sopes del Món"

2014-07-01 17.42.35

Durant tot aquest mes de juliol la podeu veure a:
Biblioteca Les Roquetes
Via Favència, 288B
Barcelona

Exposición 10 años de Sopas del Mundo

cartel_def_dist_no_info

A partir del mes de mayo de 2013, tenéis a vuestra disposición la exposición ’10 años de sopas del mundo’, una compilación de imágenes emblemáticas del Festival de Sopas del Mundo Mundial y de sus diez años de historia.

Exposició 10 anys de Sopes del Món

cartel_def_dist_no_info

A partir del mes de maig de 2013, teniu a disposició vostre l’exposició ’10 anys de sopes del món’, un recull d’imatges emblemàtiques del Festival de Sopes del Món Mundial i dels seus deu anys d’història.

Contingut sindicat