Certàmen per la convivència

El Certamen per la Convivència s’ha creat per tal de promocionar el reconeixement de les experiències i iniciatives que tinguin com a finalitat afavorir la convivència entre els joves del districte de Nou Barris. Els objectius són:

  • Visualitzar els projectes relacionats amb la convivència entre joves.
  • Donar a conèixer el ventall de projectes existents en aquest àmbit.
  • Promoure la continuïtat de les diferents iniciatives.
  • Reconèixer públicament les bones pràctiques.

Companyia de teatre de l’ IES Pablo Ruíz Picasso

Fundació de Teatre de l’IES Pablo Ruíz Picasso
Neix al 2002 amb l’objectiu de cohesionar i inocular a joves/nens en un procés creatiu i culturalment valuós. Es portada per dos professores del Centre i la finalitat és aconseguir un treball que implica moltes disciplines i un plus d’exigència (social i de continguts) específic i rigorós. S’ha aborda’t la feina sense defallir i més de 200 joves han participat de l’experiència, això porta implícit de manera inapel·lable la cohesió.

Enllaç del projecte: teatre
Arxius adjunts: Teatre IES Picasso.pdf

Compartim

Ass. Sc La Cosa Nostra
El projecte consisteix en anar a visitar “la casa” de l’altre, una espècie d’excursió als recursos veïns. Aprofitant que cada grup o recurs te el seu espai propi (local,sales…) es realitza la setmana del compartim en que cada grup “acull’’ o es “acollit”. En aquestes trobades els amfitrions mostren al grup visitant les seves instal•lacions, les activitats que realitzen, etc..

Enllaç del projecte:
Arxius adjunts: 3_la cosa nostra.pdf

Comunitats d’escala

Plataforma d’entitats de Roquetes
S’emmarca dins la Taula de Prevenció i Mediació Comunitària del Pla Comunitari de Roquetes. Pretén intercanviar informació pel que fa a la prevenció en el barri i detectar quins són els conflictes o potencials conflictes per tal de cercar solucions conjuntes i alhora articular propostes de millora de la convivència al barri. Està formada per diferents agents del territori.

Enllaç del projecte:
Arxius adjunts: Comunitats d'escala.pdf

Convivència

Xarxa d’Intercanvi de Coneixements
Des del inici, any 1993, un dels principis més importants és el de que totes les persones implicades son iguals i tenen la mateixa responsabilitat en oferir els propis coneixements.
Durant el passat curs s’han impartit 8 cursos específics per a nouvinguts, per a nosaltres el més important es la integració en els altres espais, tant formatius, com en festes.

Enllaç del projecte: XIC
Arxius adjunts: Xarxa d'intercanvi.pdf

Diversificació Curricular

IES Congrés/Turó/Galileo/Picasso
Es una modificació en el currículum dels alumnes que s’agrupa en tres àrees i en el qual s’inclouen activitats d’estada en empreses i institucions i altres provinents del programa Èxit 2 de caire més global i integrador que les corrents. Destinat a alumnes d’ESO que han perdut la motivació i necessiten fer un progrés maduratiu que els torni a inserir en un procés formatiu.

Enllaç del projecte: Ies
Arxius adjunts: 5_diversificacio instituts.pdf

Educació en el lleure a l’abast de tothom_ consolidació del casal d’estiu al Ceip Metre Morera i recolzament de l’agrupament escolta “el cau de la ubuntu”

Demarcació Barcelonès Minyones Escoltes i Guies de Catalunya
Promoure la creació de nous espais d’educació no formal en temps de lleure per a entorns on l’escoltisme és tan necessari com absent, com a punt de partida per a què els propis infants prenguin la iniciativa d’acció, estima i coneixença del seu barri així com la pròpia autogestió del seu temps lliure i responsabilitats.

Enllaç del projecte: Escoltes
Arxius adjunts: Meg.pdf

Futbol als barris

Plataforma d’Entitats de Roquetes
Futbol als Barris promou l’activitat física i esport en espais públics per a la promoció de la salut i la integració dels joves. L’esport és una alternativa saludable a hàbits i consums (tabaquisme, consum de drogues i d’alcohol), a més afavoreix la cohesió social i la formació en valors i tolerància. El projecte està emparat sota un suport comunitari que promou que nens/nenes i joves siguin més actius en la seva vida diària, a més d’oferir la possibilitat de treballar altres objectius comuns com responsabilitat, respecte i solidaritat.

Enllaç del projecte:
Arxius adjunts: 1_entitats_roquetes.pdf

Imagina’t Barcelona

Institut Barcelona-Congrés
Aquest projecte pretén fomentar la interacció dels alumnes amb els seus barris i d’aquests amb els joves que els habiten construint un arxiu/col·lecció físic, portàtil, creixent i actualitzable d’imatges, objectes i relats que donin valor a la diversitat cultural quotidiana dels barris de Barcelona, i actuï com a recurs pedagògic i de dinamització intercultural.

Enllaç del projecte: Ies Bcn-Congrés
Arxius adjunts: 4_imaginat institut.pdf

Inclusió Social de Joves

Associació per a la Mediació Inter cultural i Social amb Immigrants (AMISI)
És la suma de diverses accions d’atenció, dinamització esportiva, acompanyament, formació i promoció que realitzem amb nens i joves de entre 9 i 22 anys, de diversos orígens i en situació de risc d’exclusió social. Els objectius són: ser una eina de suport en la pràctica esportiva, actuar de manera preventiva, transmetre pautes educatives i socialitzadores, potenciar l’autogestió del grup, contribuir a generar autoconsciència de la pròpia realitat.

Enllaç del projecte: Amisi
Arxius adjunts: Amisi.pdf

Joves 2.0.

Associació de Veïns de Trinitat Nova, amb la col·laboració del Punt Òmnia de Trinitat Nova.
És un espai amb activitats lúdiques al voltant del vídeo i el medi audiovisual. El projecte posseeix un caràcter socioeducatiu ja que a més d’oferir una oferta lúdica que surt des del propi barri, s’ha consolidat un treball en xarxa amb altres zones, com Roquetes. Està destinat a joves d’una edat compresa dels 12 als 18 anys, el perfil és molt heterogeni.

Enllaç del projecte: Trinitat Nova
Arxius adjunts: 7_Trinitat Nova - Joves 2 0.pdf