Certàmen per la convivència

El Certamen per la Convivència s’ha creat per tal de promocionar el reconeixement de les experiències i iniciatives que tinguin com a finalitat afavorir la convivència entre els joves del districte de Nou Barris. Els objectius són:

  • Visualitzar els projectes relacionats amb la convivència entre joves.
  • Donar a conèixer el ventall de projectes existents en aquest àmbit.
  • Promoure la continuïtat de les diferents iniciatives.
  • Reconèixer públicament les bones pràctiques.

C.I.S.E. (Cursos de inserció socioeducatius)

Parròquia Sant Bernat de Claravall
Moltes de les persones que s’apropen per ser ateses als serveis del barri no parlen castellà i/o català i no tenen per tant la possibilitat d’ accedir a altres serveis del barri, com l’ Escola d’ Adults.
Els cursos estan pensats sobre tot per les famílies, i especialment per les dones, ja que moltes vegades son elles les que porten el pes, no només de l’ educació dels seus fills/es, sinó de la salut, el treball i la casa.

Enllaç del projecte: parròquia
Arxius adjunts:

Cabal Musical

Fundació Privada Taller de Músics. És un projecte d'innovació social per a la inclusió, basat en l'acompanyament artístic de joves músics. Els i les participants reben formació, orientació i recursos per convertir les seves inquietuds creatives en projectes d'emprenedoria i introduir-se al sector. Donem suport al talent musical per tal de contribuir a la transformació i dinamització dels barris, i a l'empoderament dels seus habitants.

Enllaç del projecte: cabal
Arxius adjunts:

Comissió de Famílies Ubuntu

Assoc. Educació I Lleure Ubuntu
Neix al 2008 degut a la necessitat d'espais de lleure educatiu per a infància i adolescència a la Zona Nord de Nou Barris. Durant aquests primers anys ha sumat persones, ha consolidat relacions en clau de treball comunitari i en xarxa, ha vist acomplerts els objectius que es plantejaven, i s'han incorporat de nous. La Comissió de Famílies és un projecte per la generació d'un espai de trobada, de reflexió i ajuda mútua de la famílies que hi participen.

Enllaç del projecte:
Arxius adjunts:

Compartim

Ass. Sc La Cosa Nostra
El projecte consisteix en anar a visitar “la casa” de l’altre, una espècie d’excursió als recursos veïns. Aprofitant que cada grup o recurs te el seu espai propi (local,sales…) es realitza la setmana del compartim en que cada grup “acull’’ o es “acollit”. En aquestes trobades els amfitrions mostren al grup visitant les seves instal•lacions, les activitats que realitzen, etc..

Enllaç del projecte:
Arxius adjunts:

Diversificació Curricular

IES Congrés/Turó/Galileo/Picasso
Es una modificació en el currículum dels alumnes que s’agrupa en tres àrees i en el qual s’inclouen activitats d’estada en empreses i institucions i altres provinents del programa Èxit 2 de caire més global i integrador que les corrents. Destinat a alumnes d’ESO que han perdut la motivació i necessiten fer un progrés maduratiu que els torni a inserir en un procés formatiu.

Enllaç del projecte: Ies
Arxius adjunts:

Imagina’t Barcelona

Institut Barcelona-Congrés
Aquest projecte pretén fomentar la interacció dels alumnes amb els seus barris i d’aquests amb els joves que els habiten construint un arxiu/col·lecció físic, portàtil, creixent i actualitzable d’imatges, objectes i relats que donin valor a la diversitat cultural quotidiana dels barris de Barcelona, i actuï com a recurs pedagògic i de dinamització intercultural.

Enllaç del projecte: Ies Bcn-Congrés
Arxius adjunts:

La Història de l’AMPA dins d’un Institut

AMPA IES Barcelona-Congrés
La finalitat de l’AMPA és obrir les portes a les famílies per tal que puguin veure els seus fills/es als festivals d’activitats extraescolars i d’aquesta manera puguin conviure les diferents cultures presents als barris de Torre Llobeta i Vilapicina.
D’altra banda, des de l’Ampa s’ha ajudat a famílies sense recursos per a què els seus fills/es puguin participar en l’oferta d’activitats extraescolars, i també s’ha aconseguit promocionar l’ Institut a les escoles de primària del seu entorn.

Enllaç del projecte: IES Barcelona-Congrés
Arxius adjunts:

Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica

Mijac de Roquetes
El MIJAC té com a objectiu promoure la participació dels nens/es i dels adolescents en l’acció que poden dur a terme al seu barri i amb el seu grup d’iguals seguint uns valors promoguts per la fe cristiana tals com l’ajuda mútua, el companyerisme, l’amistat, la voluntat de treball, la participació en l’entorn, etc.

Enllaç del projecte: mijac
Arxius adjunts:

Primera Feina

Fundació Jovent. Vinculada a la Zona Nord de Nou Barris des del 2015, treballa fomentant la cohesió social dels joves a partir de donar a aquests experiències laborals; amb l’objectiu de lluitar contra l’exclusió i el processos de ruptura que afecten a la vida d’aquests i provoquen un debilitament dels lligams socials.

Enllaç del projecte: Fundació Jovent
Arxius adjunts:

Primera Feina

Associació d’Acció Social Xiula
A Ciutat Meridiana i la resta de barris de la Zona Nord (Torre Baró i Vallbona) molts joves del territori abandonen amb fracàs els estudis i no busquen feina. Aquest projecte respon a una part d’aquestes necessitats perquè facilita la inserció laboral i la participació comunitària tot millorant la capacitació, les habilitats i els recursos necessaris per entrar al mercat laboral i contribuir a la vida cívica.

Enllaç del projecte: xiula
Arxius adjunts: