Certàmen per la convivència

El Certamen per la Convivència s’ha creat per tal de promocionar el reconeixement de les experiències i iniciatives que tinguin com a finalitat afavorir la convivència entre els joves del districte de Nou Barris. Els objectius són:

  • Visualitzar els projectes relacionats amb la convivència entre joves.
  • Donar a conèixer el ventall de projectes existents en aquest àmbit.
  • Promoure la continuïtat de les diferents iniciatives.
  • Reconèixer públicament les bones pràctiques.

La Formació i el Circ Social: una eina educativa i de transformació social Bidó de Nou Barris

Ateneu Popular 9Barris
La Formació i el Circ Social es treballa a l’Ateneu Popular 9 Barris des de l’inici del projecte a final dels any 70.És una proposta de formació artística i educació en valors encaminada a la transformació de la persona i el seu entorn més immediat. És un programa global on els diferents projectes que es porten a terme es barregen, es retroalimenten, i generen nous reptes i noves propostes.

Enllaç del projecte: ateneu9b
Arxius adjunts: 4_Ateneu.pdf

La Història de l’AMPA dins d’un Institut

AMPA IES Barcelona-Congrés
La finalitat de l’AMPA és obrir les portes a les famílies per tal que puguin veure els seus fills/es als festivals d’activitats extraescolars i d’aquesta manera puguin conviure les diferents cultures presents als barris de Torre Llobeta i Vilapicina.
D’altra banda, des de l’Ampa s’ha ajudat a famílies sense recursos per a què els seus fills/es puguin participar en l’oferta d’activitats extraescolars, i també s’ha aconseguit promocionar l’ Institut a les escoles de primària del seu entorn.

Enllaç del projecte: IES Barcelona-Congrés
Arxius adjunts: la historia de l'ampa.pdf

La màgica convivència

Escola Mestre Morera
És un projecte per a millorar el coneixement entre les diverses cultures de la nostra escola, i per tant del nostre veïnatge des del coneixement de la historia de la formació del barri. També té l’objectiu de contribuir en el coneixement de la condició humana i en donar valor a la dignitat com a tal. Per tant superar els estereotips, la humiliació, la violència o la discriminació de tots els orígens perquè es descobreix que el millor pel grup, és alhora bo per a la persona.

Enllaç del projecte: ceip mestre morera
Arxius adjunts: 10_ceipmorera.pdf

La nostra riquesa la convivència de llengües i cultures

Escola Palma de Mallorca És una escola pública amb molta diversitat. Un dels objectius fonamentals del seu Projecte Educatiu és afavorir la cohesió social, integrant a tots els alumnes amb independència de la seva llengua, cultura, condició social i origen. El curs passat es va posar en valor la riquesa que representava conèixer de primera mà algunes de les llengües i cultures dels alumnes. Comptant amb la col·laboració de mares i el suport de l’Inspector. Cada Cicle va treballar una llengua i alguns aspectes del país i la cultura: E.

Enllaç del projecte: Convivència
Arxius adjunts: Escola Palma de Mallorca.pdf

Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica

Mijac de Roquetes
El MIJAC té com a objectiu promoure la participació dels nens/es i dels adolescents en l’acció que poden dur a terme al seu barri i amb el seu grup d’iguals seguint uns valors promoguts per la fe cristiana tals com l’ajuda mútua, el companyerisme, l’amistat, la voluntat de treball, la participació en l’entorn, etc.

Enllaç del projecte: mijac
Arxius adjunts: 9_mijac roquetes.pdf

Primera Feina

Associació d’Acció Social Xiula
A Ciutat Meridiana i la resta de barris de la Zona Nord (Torre Baró i Vallbona) molts joves del territori abandonen amb fracàs els estudis i no busquen feina. Aquest projecte respon a una part d’aquestes necessitats perquè facilita la inserció laboral i la participació comunitària tot millorant la capacitació, les habilitats i els recursos necessaris per entrar al mercat laboral i contribuir a la vida cívica.

Enllaç del projecte: xiula
Arxius adjunts: 2_xiula.pdf

Primera Feina

Fundació Jovent. 

Vinculada a la Zona Nord de Nou Barris des del 2015, treballa fomentant la cohesió social dels joves a partir de donar a aquests experiències laborals; amb l’objectiu de lluitar contra l’exclusió i el processos de ruptura que afecten a la vida d’aquests i provoquen un debilitament dels lligams socials.

Enllaç del projecte:
Arxius adjunts:

Projecte amarte asociación de mujeres artesanas

Fundació privada Pare Manel
El projecte AmARTE, neix amb la voluntat de crear iniciatives per afavorir la integració social i laboral de les dones joves de Verdum i Roquetes que, per la seva problemàtica específica, pertanyen a col·lectius en situació de risc d’exclusió i marginació social.

Enllaç del projecte: amarte
Arxius adjunts: 3_Fundacio_Pare Manel.pdf

Servei de mediació

IES La Guineueta
Té com a finalitat ajudar l’alumnat a abordar els seus conflictes d’una manera reflexionada i dialogada mitjançant el que s’anomena mediació entre iguals.
Potenciar la celebració del Dia de la Pau, el curs passat es va col·laborar amb l’alumnat en la preparació (a través de facebook) i realització de la 1ª Festa de la Pau que va fer ballar l’alumnat i va servir per trencar barreres.
Els resultats no sempre són els esperats però poc a poc ens estem fent un lloc.

Enllaç del projecte: IES La Guineueta
Arxius adjunts: IES Guineueta.pdf

Taula veïnatge Ciutat Meridiana

Pla comunitari Ciutat Meridiana
És un espai format per diferents entitats, serveis i veïns/es del barri. La finalitat és millorar la convivència dinamitzant activitats o projectes que fomentin la relació i el coneixement. A mesura que s’augmenta la confiança es poden anar treballant altres actituds. Realitzar trobades puntuals que tinguin un caire festiu. Treballar la interculturalitat a tots els projectes i accions que es realitzin tenint en compte la pluralitat de cultures que conviuen al barri.

Enllaç del projecte: Pla comunitari Ciutat Meridiana
Arxius adjunts: Taula veïnatge Ciutat Meridiana.pdf