Certàmen per la convivència

El Certamen per la Convivència s’ha creat per tal de promocionar el reconeixement de les experiències i iniciatives que tinguin com a finalitat afavorir la convivència entre els joves del districte de Nou Barris. Els objectius són:

  • Visualitzar els projectes relacionats amb la convivència entre joves.
  • Donar a conèixer el ventall de projectes existents en aquest àmbit.
  • Promoure la continuïtat de les diferents iniciatives.
  • Reconèixer públicament les bones pràctiques.

Verdum, Barri Obert–Grup barri Obert

Associació Comunitària Verdum
En el marc del programa fa dos anys es va elaborar l’exposició itinerant “D’On Venim?” Es tracta d’una exposició confeccionada a partir de les fotografies que veïns i veïnes del barri aporten. Són fotografies del poble o ciutat d’on provenen ells/es, els seus pares, mares, avis o àvies. És una eina que ha permès fomentar espais de trobada on treballar la convivència i les relacions interculturals al barri.

Enllaç del projecte: Verdum
Arxius adjunts: Verdum barri obert.pdf

Xarxa de Recursos del Cau de la Ubuntu

El Cau de la Ubuntu
Ubuntu és una paraula africana que significa “jo sóc perquè tu ets”, té a veure amb el reconeixement mutu, la convivència i el retrobament. Es vol reivindicar el valor de la convivència com a motor i essència del projecte, que neix dels infants i joves del barri i vol arribar a tothom oferint una opció de lleure educatiu al barri on els infants puguin créixer, conviure i desenvolupar-se com a persones implicades al territori, crítiques socialment i compromeses amb l’entorn natural.

Enllaç del projecte: ubuntu
Arxius adjunts: Cau de la Ubuntu.pdf

Xarxavila a la vila de Nou Barris

Xarxavila 9B
Xarxavila és el conjunt de diferents entitats culturals que treballen per fer arribar la cultura popular, catalana i diferents arts de carrer al màxim de població per tal de que s’animin a participar de les entitats i activitats.

Enllaç del projecte:
Arxius adjunts: 8_Xarxavila_9b.pdf

“No siguem tontos, oci actiu, en col·lectiu”

JOC Nou Barris
Aquesta campanya pretén que els i les joves (davant d’una situació de crisi com la què vivim) plantegin accions alternatives d’oci, que afavoreixin el compromís dels joves què hi participen i impliquin a d’altres joves, garantint una convivència que crea vincles afectius i alhora genera canvis i transformacions tant amb els/les joves com en l’entorn.

Enllaç del projecte: joc nou barris
Arxius adjunts: 2_JOC.pdf