Edició: 
2010

Pla comunitari Ciutat Meridiana
Aquest projecte neix amb la finalitat de realitzar una activitat intergeneracional on adults, joves i infants puguin gaudir de la mateixa activitat. La metodologia a seguir és la pràctica del joc de la petanca; mitjançant el qual es vol donar a conèixer als veïns/es del barri de la Ciutat Meridiana, especialment a la població infantil i juvenil la petanca com a pràctica esportiva. Aquest projecte està dinamitzat pel Pla Comunitari de Ciutat Meridiana amb la col·laboració del Pla Comunitari i l’Associació d’Agents Educatius 033 Educa.

AdjuntMida
6_PCCiutatMeridiana.pdf78.76 KB