Edició: 
2012

Associació Xinesa d’intercanvi Cultural
Amb l’objectiu de donar a conèixer la cultura xinesa, des de l’Associació Xinesa d’Intercanvi Cultural s’està participant a diferents esdeveniments del districte: Festival de Sopes del Món, La Cultura va de Festa, la Cerimònia del Té, la gran festa xinesa de la “Mitja Tardor”, la Castanyada, el Festival de Poesia a la Biblioteca de Les Roquetes, la Festa de la Marhaba ...
La comunitat xinesa és una gran desconeguda al nostre país, de manera que la idea és treballar perquè hi hagi una major relació amb els veïns/es de la zona.