Fitxa de l'entitat

Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris

L'Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris es va crear l'any 1983 a l'Escola d'Adults Freire, gràcies a les aportacions documentals de particulars. És una entitat independent de qualsevol institució oficial i sense ànim de lucre. El finançament prové de les quotes dels socis i sòcies, de les donacions de particulars i d'algunes subvencions públiques.

Direcció: Via Favència 288 A

Població: Barcelona
Codi Postal: 08042
Telèfon: 932768997

Fax:
Correu electrònic: arxiuhistoric@yahoo.es
Pàgina web: Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris