menu_up3.gif

El Programa “ATENCIÓ A LA MATERNITAT A RISC” de l’Associació Salut i Família amb el suport del CatSalut ofereix serveis a les dones i famílies vulnerables arreu de Catalunya a l’àmbit de la prevenció de la interrupció voluntària de l’embaràs i la promoció de la salut reproductiva.

Prestacions:

- Test d’embaràs immediat, fiable i gratuït.
- Contracepció immediata i gratuïta de cinc anys de durada mitjançant implantació d’un dispositiu intrauterí amb alta càrrega de coure.
- Tramitació gratuïta de la TSI a dones embarassades estrangeres o autòctones en situació de risc d’exclusió social.
- Informació i acompanyament individual gratuït a les dones que es troben en situació d’embaràs no desitjat. Aquesta prestació es basa en els principis pro-elecció i aplica les opcions previstes a la llei de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo 2/2010 de 3 de març.
- Grups de suport a la maternitat adreçats a dones autòctones, llatines, magrebines i xineses que tenen fills/es menors al seu càrrec. L’assistència als grups és gratuïta i es disposa de servei de guarderia.

L'horari de programació és de 9h a 19:30h de dilluns a dijous i de 9h a 17h el divendres als telèfons 93 268 24 53 i 93 268 36 00.

L'horari d’atenció presencial és de dilluns a dijous de 9h a 13h i de 15:30h a 19:30h i el divendres de 9h a 13h

Via Laietana, 40, pis 1è 2a B i pis 3è 2a B.