Sin título

La Xarxa Barcelona Antirumors vol eliminar els rumors que justifiquen l’exclusió de les persones immigrades del servei públic d’atenció sanitària.

La Xarxa Barcelona Antirumors fa 3 anys que treballa per eliminar els rumors que dificulten la convivència en la diversitat a la nostra ciutat. Un dels principals rumors als que ens enfrontem és el que culpabilitza la població immigrada del col•lapse de la Sanitat.

La difusió i assumpció d’aquesta falsa creença pot portar a la ciutadania a justificar l’exclusió de les persones immigrades del dret a l’accés a l’atenció sanitària, tal i com està succeint actualment. Per aquest motiu, i coincidint amb que el dia 20 d’abril ha fet un any de l’aprovació del Reial Decret Llei 16/2012, volem recordar i difondre les dades que ens demostren que la població immigrada NO és culpable del col•lapse del sistema sanitari:

- La Sanitat pública es financia a través dels impostos, no pas de les cotitzacions a la Seguretat Social. Els impostos es paguen amb el sol fet d’anar a comprar el pa, posar benzina o comprar un ordinador. Per tant, vincular l’accés a la sanitat al fet d’haver cotitzat és injust i erroni.

- La població immigrada genera menys despesa sanitària. Segons les dades del Departament de Salut de la Generalitat, el 2006 l’atenció a la població immigrada va suposar el 4,3% del pressupost total en Sanitat, mentre representava gairebé el 13% de la població catalana.

- L’assistència de les persones immigrades a serveis d’urgències és igual o menor (depenent de la zona) que l’assistència a persones autòctones. Un informe de l’Hospital de Sant Pau recull que les persones immigrades van representar el 14,2% d’atencions, dada que correspon al percentatge de població immigrada que viu a l’àrea d’influència de l’hospital. A l'Hospital del Mar i Peracamps, el percentatge de persones immigrades que van ser ateses a urgències l'any 2004 va ser del 34,1% del total, una mica per sota del que es podria considerar “normal”, ja que a al districte de Ciutat Vella hi havia un 35,6% de població immigrada.

- Les persones immigrades van al metge la meitat de vegades que les persones autòctones, segons les dades de la Sociedad Española de Medicina Sanitaria (SemFYC, 2010).

- El consum farmacèutic de les persones immigrades és quasi 5 vegades inferior que el de les persones de nacionalitat espanyola, segons un estudi de l’Hospital 12 de Octubre (Madrid, 2009).

- Se’ls realitzen menys intervencions quirúrgiques. Segons el Departament de Salut de la Generalitat, al 2009 el 7,3% d’intervencions es van fer a persones d’origen immigrat.

- El fet que les persones immigrades facin un menor ús del sistema públic de sanitat té molt a veure amb la piràmide d’edats: la població immigrada és majoritàriament una població jove i sense problemes de salut. La mitjana d’edat de la població immigrada resident a Barcelona és de 31’5 anys i només un 2,1% té més de 65 anys (Dep. D’Estadística, Aj. De Barcelona, 2012)

L’accés a la sanitat és un dret bàsic de les persones, independentment de la seva nacionalitat, origen o condicions econòmiques i socials. Així ho contempla el marc internacional de dret i així ho hem de defensar.

Xarxa Barcelona Antirumors
23 d’abril de 2013

Cots, F.; Burón, A.; Castells, X.; Riu, M.; García, O.; Vall, O. (2006) “Impacte del creixement de la població immigrant en la utilització dels serveis sanitaris. Anàlisi de la freqüentació i de la complexitat de les urgències de la població immigrant”. A: Estudis d'Economia de la Salut. Barcelona: Direcció General de Planificació i Avaluació. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya. Pàg. 97-98.
Art. 25 Declaració Universal del Drets Humans; art. 12 Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals.

AdjuntMida
(Comunicat_Aturem_els_rumors_que_justifiquen_l'exclusió_en_Sanitat_21).pdf58.29 KB