caritas.jpg

Càrites desenvolupa dins d'Espanya una important labor de suport i promoció social a diversos grups socials en situació de precarietat i/o exclusió social.