Logo Exil.JPG

La finalitat del centre és oferir una atenció mèdic-psico-social a immigrants víctimes de violació de Drets Humans i de tortura que viuen al territori espanyol, amb freqüència en una situació de discriminació i marginalitat.