Com funciona la Xarxa 9 Barris Acull?
té

L'aposta pel treball en xarxa implica que cada entitat assumeixi la nova realitat en la seva pròpia agenda i des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves perspectives i innovant en els seus mètodes i formes de treball. El treball en xarxa ha de servir per donar suport en tot aquest procés, a través de la formació, l'assessorament i la coordinació entre les entitats que en formen part. Amb el temps, s'ha anat configurant un mètode específic de treball, amb uns espais de participació i coordinació i uns òrgans de presa de decisions específics i particulars. 

En primer lloc, les entitats que pertanyen a la xarxa formen una assemblea, que es reuneix tres o quatre vegades a l'any. A l'assemblea s’aproven els pressupostos generals iel pla de treball anual, i  es prenen les decisions de major trascendència. 

En segon lloc, la Xarxa compta també amb un equip de coordinació, que es reuneix cada 15 dies i en el què estan representades les entitats de les tres zones del districte així com les diferents comissions de treball. Aquest equip és el que dóna seguiment quotidià al pla de treball i a les situacions conjunturals que sorgeixen el dia a dia.

Finalment, les comissions de treball es constitueixen en funció del calendari i segons les necessitats i propostes que van sorgint. Actualment, hi ha en funcionament les següents comissions:

  • Comissió de seguiment del projecte
  • Comissió de local i assessoria legal
  • Comissió de formació
  • Comissió de sensibilització i difusió
  • Comissió econòmica i de relacions laborals