25

Aquest any traiem a concurs el cartell per les Jornades de la Xarxa 9 Barris Acull. Us animem a participar. 

La creació és lliure, només cal tenir en compte que:

- El text que ha de sortir és: 

Contra el racisme, diverses mirades a l’Islam. Jornades de la Xarxa 9 Barris Acull

Divendres 3 i dissabte 4 de novembre de 2017 

Ateneu Popular 9 Barris (c/Portlligat, 11-15)

- Hauran d’aparèixer 2 logos: el de la Xarxa 9 Barris Acull (després d’ ‘organitza:’) i  el del Districte de Nou Barris (després de ‘amb la col·laboració:’). Us passarem els logos un cop seleccionat el cartell, de moment deixeu l’espai. 

- L'autor/a del cartell guanyador haurà d’elaborar els dos productes de comunicació de les Jornades (cartell i flyer amb el programa) dintre dels terminis establerts per l’entitat i per la impremta municipal.

- La imatge ha de ser en vertical i ha de servir per fer cartells (DINA3) i flyers (DINA5).

- La persona guanyadora haurà d’adaptar el cartell i el flyer a les necessitats requerides per l’impremta municipal.

- Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades lliurement pel que fa la tècnica emprada i el concepte que s'hi vol plasmar.

- La comissió organitzadora de les Jornades seleccionarà el cartell guanyador entre tots els participants.

- El cartell guanyador serà propietat de la Xarxa 9 Barris Acull, que el podrà editar en qualsevol format i sempre que ho cregui convenient. 

Les persones o entitats que vulguin participar podran presentar els cartells fins l’11 de setembre de 2017. El premi pel cartell guanyador és de 300 euros bruts (el net dependrà de la situació de cada persona).

Ens heu d’enviar les vostres propostes per correu electrònic (info@9bacull.org).

Animeu-vos a participar!!!!