Els objectius
lilit

Els objectius fonamentals de la Xarxa són:

Acollida, convivència i diversitat

 • Promoure iniciatives d’acollida positiva als nous veïns i veïnes que s'incorporen als barris
 • Incloure el tema de la convivència en l’agenda de treball de les entitats del districte
 • Sensibilitzar a la població sobre el fenomen de la immigració, donant a conèixer i modificant estereotips i prejudicis
 • Impulsar la creació d'espais de convivència que afavoreixin l'aproximació i la valoració positiva i critica entre persones i cultures
 • Promoure actituds, comportaments i canvis socials positius que evitin la discriminació i previnguin actituds xenòfobes i racistes

Igualtat de drets

 • Afavorir l'accès dels veïns i veïnes als recursos en igualtat de condicions
 • Promoure accions de reivindicació i/o denúncia per assolir una veritable igualtat de drets de tots els ciutadans i ciutadanes, sense discriminacions de cap tipus

Participació i treball en xarxa

 • Impulsar i enfortir el teixit associatiu del territori, recolzant les iniciatives de participació ciutadana
 • Promocionar el voluntariat en tant que mecanisme d'acció i transformació ciutadana
 • Promocionar la creació d'espais de participació, tot facilitant-ne la incorporació per part dels nous veïns i veïnes que s'incorporen als barris
 • Generar mecanismes de millora de la coordinació i el treball en xarxa entre entitats, equipaments, serveis i institucions

Reflexió, formació i presència social

 • Impulsar accions formatives
 • Crear espais de reflexió sobre el tema que permetin identificar millores en el disseny i la implementació de les políques públiques