Història de la Xarxa
festival sopes

A finals del anys 90, davant la nova realitat migratòria que estaven experimentant els barris, des del teixit associatiu del districte es planteja la necessitat de reflexionar i trobar la manera d'afrontar la situació de manera conjunta i coordinada. Des del principi, el projecte es basà en la percepció de les persones immigrants en tant que nous veïns i veïnes, amb necessitats diferents però també similars a les de la resta d'habitants dels barris. Es tracta d'un fenomen transversal, al que cal respondre de forma transversal, conjunta i coordinada.

Aprofitant la densitat del teixit associatiu del districte, s'aposta pel treball en xarxa: la idea és que cada entitat assumeixi la nova realitat en la seva genda i des del seu àmbit de treball específic, adoptant noves perspectives i innovant en els seus mètodes de treball. El treball en xarxa ha de servir per donar suport en tot aquest procés, a través de la formació, l'assessorament i la coordinació entre les entitats que en formen part. Al principi, la falta d'experiència i la manca de referents provoquen algunes dificultats de funcionament. Amb el temps, algunes d'aquestes dificultats s'han pogut resoldre, i s'ha anat elaborant un mètode propi de treball.

El treball en xarxa, en la pràctica, no ha estat fàcil d'assumir. El grau d'implicació de les entitats no ha estat ni és el mateix. D'altra banda, convé assenyalar com a riquesa i com a dificultat, la gran diversitat que existeix entre les entitats de la Xarxa, tant per la varietat d'àrees i àmbits de treball com per la percepció que es té del fenomen migratori i de les seves conseqüències socials. Amb el temps s'ha evolucionat força en la capacitat de gestió d'aquesta diversitat de formes i àmbits de treball, de visions i de perspectives.

L'any 2001, el recolzament al moviment reivindicatiu a favor de la regularització dels immigrants sense papers que desembocà en els tancaments a les esglèsies de Barcelona va constituïr la primera prova de funcionament per a la Xarxa. Des del principi es va participar activament en el suport material, econòmic i reivindicatiu a aquest moviment social. L'experiència va posar de manifest la necessitat de garantir un servei d'acompanyament jurídic gratuïtl'evolució ha estat significativa: de les deu entitats inicials s'ha passat a les més de seixanta que confirmen la Xarxa en l'actualitat.