I Jornada Comunitària ZN 2016
data: 
Thu, 09/06/2016 - 11:30

Un espai de reflexió i reconeixement mutu entre la ciutadania, els i les professional i representants polítics.
A la biblioteca Zona Nord.