Mitjanscomunicacio
data: 
Thu, 21/01/2016 - 19:00

A càrrec de Carlos Pérez de Rozas, periodista.
Coorganitza Consell de la Informació de Catalunya.
Biblioteca Nou Barris.

Plaça Major de Nou Barris, 2
08042 Barcelona
Tel. 93 291 48 50 i Fax 93 291 48 51
url: www.bcn.cat/bibnoubarris
e-mail: b.barcelona.nb@diba.cat