cartel
data: 
Thu, 28/05/2015 - 17:00

Davant la necessitat de fomentar valors multiculturals, el taller de Gestió i Diversitat Cultural es crea a la ciutat de Barcelona, d'una banda, per generar un espai de capacitació sobre la labor de gestió cultural, la capacitació cultural busca propiciar el pensament crític de la responsabilitat de ser gestor cultural.

D'altra banda, es pretén reflexionar sobre els canvis que reclama el territori local i que estan condicionant el nostre futur a la província catalana, és a dir, apunta cap a la incorporació de pràctiques i accions culturals dels col·lectius immigrants en les Polítiques Culturals locals, amb això es busca estimular la participació dels agents culturals per intervenir, organitzar, plantejar reptes i proposar alternatives més eficaces.

Dirigit a:

Promotors culturals; directius i integrants d'associacions i Centres Culturals constituïts a Catalunya.

Objectius generals:

• Capacitar als agents culturals per identificar noves perspectives en la labor de Gestió Cultural.
• Formular propostes per a la seva inclusió en la Política Cultural de Catalunya, des de les aportacions dels diversos col·lectius culturals locals i immigrants considerant com a eix central la diversitat cultural.

Objectius específics:

• Crear un espai de reflexió/acció sobre les pràctiques i accions dels col·lectius immigrants.
• Incentivar la formació d'equips de treball per a la sostenibilitat d'un model de projecte cultural basat en la diversitat.
• Fomentar el diàleg i la reflexió sobre la diversitat cultural en la definició d'estratègies de les Associacions i administracions públiques.
• Reflexionar sobre el compromís de les Polítiques Culturals, i com deuen re-orientar-se dins del paradigma que suposa la gestió pública de la diversitat.

Metodologia:

El tema del Taller propicia analitzar perspectives dels diferents col·lectius, les relacions entre l'estat i les seves activitats culturals, per això, la metodologia es vertebra en dinàmiques de grup que propicien la participació i mantenen viu l'interès de tots els membres del grup durant el seu desenvolupament. El taller de Gestió i Diversitat Cultural es divideix en dos blocs, el primer abordarà aspectes de Gestió Cultural i el segon sobre Diversitat Cultural.
Mitjançant la utilització d'un enfocament lúdic, es treballaran en format de 4 mòduls temes: des dels conceptes contemporanis de cultura, gestió cultural així com processos migratoris posant particular atenció en la transmissió d'intencions i dinàmiques en l'associacionisme.

Continguts:

BLOC 1. GESTIÓ CULTURAL

Objectiu: Comprendre conceptes bàsics sobre Gestió Cultural relacionant-los amb la diversitat cultural a fi de construir una estructura útil que permeti una millor organització i administració de projectes culturals així com la seva eficaç incidència en la societat.

Mòdul 1. Cultura i Societat.
S'abordaran conceptes de Cultura i les seves apreciacions contemporànies. Aproximacions al debat com: La cultura i identitat, multiculturalitat i interculturalitat.

Mòdul 2. Gestió Cultural i Política Cultural.
Es propiciaran reflexions sobre el rol de les activitats i projectes culturals de les Associacions sobre la base de les seves finalitats, per detectar noves perspectives que facin possible una major incidència en la Política Cultural.

BLOC 2. DIVERSITAT CULTURAL

Objectiu: Realitzar una anàlisi dels termes de diversitat cultural per reconèixer un enriquiment des de la multiculturalitat tractant processos migratoris contemporanis, a fi de reflexionar sobre la complexitat de les diferents manifestacions culturals.

Mòdul 3. Associacionisme i Participació Ciutadana.
Aquest mòdul obre un espai per recaptar ponències dels participants a fi d'identificar necessitats i transformacions. Mitjançant el contacte directe amb directius d'associacions que tenen com a àmbit d'actuació; Cultura i el seu territori a Catalunya, s'abordaran aspectes rellevants de la normativa jurídica de Participació i Associacionisme, així com la seva relació amb les Polítiques Culturals locals.

Mòdul 4. Diversitat Cultural.
L'últim mòdul aproparà als participants a la dimensió intercultural que preveu la iniciativa del Taller. Presentarem i analitzarem la realitat multicultural en els seus aspectes principals i ens aproximarem a conèixer propostes que ofereixen els diferents col·lectius.

Amb la col·laboració de: Arxiu de Roquetes-Nou Barris i la Xarxa Nou Barris Acull.

Accés lliure, es demana confirmar assistència informant l'associació que representen.
E-mail: reynamendozar@hotmail.com - tl: 688227421