IMATGE ESTRATEGIA

Persones membres de la Xarxa BCN Antirumors comparteixen què significa per elles treballar conjuntament amb l'objectiu de desmuntar els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural.

Són ja 5 anys fent xarxa i generant accions i recursos per afavorir la convivència als barris. Des d'aquest vídeo, es convida la ciutadania a sumar-s'hi.

https://youtu.be/ct5LxQagvJ8