Talleres de lengua

Talleres de lengua y conocimiento del entorno

Desde 9 barris acull facilitamos el aprendizaje de la lengua con un método de introducción a los itinerarios de los barrios, para facilitar la incorporación de las personas a la vida de los barrios de acogida. Los talleres se imparten en la Zona Norte, en la Zona Sur y en la Zona Centro.

La intencionalidad


El aprendizaje de la lengua y el conocimiento del entorno son elementos imprescindibles para la plena incorporación de las personas a la vida de los barrios. Así, la intencionalidad de los Talleres de Acogida es facilitar este aprendizaje, así como promover la participación de las personas en iguales condiciones que cualquier otro vecino o vecina.

Los objetivos

Conèixer les llengües vehiculars a nivell bàsic de manera que possibilitin la comunicació amb l’entorn immediat.

Conèixer les entitats i el mecanisme de funcionament dels serveis primaris de la zona: Districte, escolaritat, sanitat, cultura, associacionisme, …

Crear mecanismes i oportunitats de relació amb altres veïns i veïnes més assentats als barris.

Derivar de manera eficaç cap a estudis més institucionals a persones que es trobin en condicions de realitzar-los.

Grupos

Tenim 11 tallers de llengua i entorn (10 grups de castellà de nivell bàsic i 1 de català) i 2 grups d’alfabetització. Aquests tallers s’imparteixen a diferents punts del districte (Centre Cívic Zona Nord, Espai Via Favència, Casal de Barri de Prosperitat, Centre Cívic Can Basté i Ateneu La Bòbila) atesos per 19 formadors/es voluntaris/es.