Tallers de llengua

Tallers de llengua i coneixement de l'entorn

Des de 9 barris acull facilitem l’aprenentatge de la llengua amb un mètode d’introducció als itineraris dels barris, per facilitar la incorporació de les persones a la vida dels barris d’acollida. Els tallers s’imparteixen a la Zona Nord, a la Zona Sud i a la Zona Centre.

La intencionalitat

L’aprenentatge de la llengua i el coneixement de l’entorn son elements imprescindibles per a la plena incorporació de les persones a la vida dels barris. Així, la intencionalitat dels Tallers d’Acollida és facilitar aquest aprenentatge, així com promoure la participació de les persones en les mateixes condicions que qualsevol altre veí o veïna.

Els objectius

Conèixer les llengües vehiculars a nivell bàsic de manera que possibilitin la comunicació amb l’entorn immediat.

Conèixer les entitats i el mecanisme de funcionament dels serveis primaris de la zona: Districte, escolaritat, sanitat, cultura, associacionisme, …

Crear mecanismes i oportunitats de relació amb altres veïns i veïnes més assentats als barris.

Derivar de manera eficaç cap a estudis més institucionals a persones que es trobin en condicions de realitzar-los.

Grups

Tenim 11 tallers de llengua i entorn (10 grups de castellà de nivell bàsic i 1 de català) i 2 grups d’alfabetització. Aquests tallers s’imparteixen a diferents punts del districte (Centre Cívic Zona Nord, Espai Via Favència, Casal de Barri de Prosperitat, Centre Cívic Can Basté i Ateneu La Bòbila) atesos per 19 formadors/es voluntaris/es.