Guia de recursos

La guia de Recursos recull informació actualitzada dels serveis i recursos del districte. La idea és que sigui una eina de suport per a les entitats de cara a orientar i acompanyar les persones en diferents àmbits i temàtiques d’interès general: tràmits bàsics, salut, educació, formació ocupacional, treball, serveis socials, atenció a la dona, infància i adolescència, joventut, habitatge, llengua, oci i cultura.

Si teniu informació actualitzada sobre algun servei o recurs que no apareix a la Guia, o que apareix, però ja no existeix, us demanem que ens ho feu saber per intentar tenir tan actualitzada com sigui possible la informació.

Us podeu descarregar la Guia de Recursos aquí