Punt d’Acollida i Informació

El Punt d’Acollida i Informació és una porta oberta a la qual arriben les persones amb necessitats molt variades.

A través del Punt d’Acollida es donen accions d’informació general sobre tràmits bàsics d’estrangeria, equipaments i serveis del districte i la ciutat, qüestions laborals, educació, salut, relacions de gènere, etc. Aquestes accions es realitzen per part d’un equip de voluntariat de primera acollida que donen atenció al local de 9 Barris Acull.

Al servei d’acollida s’afegeixen noves necessitats per resoldre, especialment per la disminució de l’atenció presencial de molts serveis públics i la consegüent  tendència generalitzada vers a les tramitacions telemàtiques arran la crisi sanitària.

L’horari d’atenció és de dilluns a dijous de 9 a 14 i de 16 a 19 hores.