Punt d’Acollida i Informació

El Punt d’Acollida i Informació és una porta oberta a la que arriben les persones amb necessitats i inquietuds molt diverses (estrangeria, qüestions laborals, educació, salut, equipaments i serveis del districte i la ciutat, relacions de gènere, etc..).

A través d’aquest servei, un equip de voluntaris i voluntàries s’encarrega d’acollir, informar i derivar les persones en funció de les seves necessitats.