El Projecte

El projecte

La finalitat de l’Associació és la promoció de la cohesió social i la convivència entre tots els veïns i veïnes que viuen als nostres barris. Aquesta finalitat s’assoleix a través de quatre eixos de treball:

 • Convivència i diversitat
 • Igualtat de drets
 • Participació i treball en xarxa
 • Formació, reflexió i presència social

Els objectius

Els objectius fonamentals de l’Associació són:

Acollida, convivència i diversitat

 • Promoure iniciatives d’acollida positiva als nous veïns i veïnes que s’incorporen als barris
 • Incloure el tema de la convivència en l’agenda de treball de les entitats del districte
 • Sensibilitzar a la població sobre el fenomen de la immigració, donant a conèixer i modificant estereotips i prejudicis
 • Impulsar la creació d’espais de convivència que afavoreixin l’aproximació i la valoració positiva i crítica entre persones i cultures
 • Promoure actituds, comportaments i canvis socials positius que evitin la discriminació i previnguin actituds xenòfobes i racistes

Igualtat de drets

 • Afavorir l’accés dels veïns i veïnes als recursos en igualtat de condicions
 • Promoure accions de reivindicació i/o denúncia per assolir una veritable igualtat de drets de tots els ciutadans i ciutadanes, sense discriminacions de cap mena

 

Participació i treball en xarxa

 • Impulsar i enfortir el teixit associatiu del territori, recolzant les iniciatives de participació ciutadana
 • Promocionar el voluntariat en tant que mecanisme d’acció i transformació ciutadana
 • Promocionar la creació d’espais de participació, tot facilitant-ne la incorporació per part dels nous veïns i veïnes que s’incorporen als barris
 • Generar mecanismes de millora de la coordinació i el treball en xarxa entre entitats, equipaments, serveis i institucions

Reflexió, formació i presència social

 • Impulsar accions formatives
 • Crear espais de reflexió sobre el tema que permetin identificar millores en el disseny i la implementació de les polítiques públiques

Les activitats

Acollida, convivència i diversitat

 • Festival de Sopes del Món
 • Certamen per la Convivència
 • Comissió contra tòpics i rumors
 • Tallers amb veïns/es
 • Suport en festes majors
 • Actes de promoció de la diversitat

Igualtat de drets

 • Punt d’Acollida i Informació
 • Servei d’Acompanyament Jurídic
 • Acompanyament i Mediació
 • Tallers de Llengua i Entorn
 • Campanyes i manifestos

Participació i treball en xarxa

 • Espais de coordinació
 • Suport a entitats
 • Foment del voluntariat i la participació
 • Enfortiment de les entitats

Reflexió, formació i presència social

 • Jornades 9 Barris Acull
 • Tallers de formació per entitats
 • Difusió de l’experiència
 • Ús de les noves tecnologies i la comunicació

Els calendaris

 

 

Qui som?

No estem tots els que som, però hi som molts dels que col·laborem d’una manera o altra en algunes de les activitats, tallers o serveis de l’Associació 9 Barris Acull.

Coneix-nos!!

Voluntariat tallers:

Voluntariat coordinació:

Equip de treball: