El Proyecto

El proyecto

La finalitat de la Xarxa és la promoció de la cohesió social i la convivència entre tots els veïns i veïnes que viuen als nostres barris. Aquesta finalitat s’assoleix a travès de quatre eixos de treball:

 • Convivència i diversitat
 • Igualtat de drets
 • Participació i treball en xarxa
 • Formació, reflexió i presència social

Los objetivos

Els objectius fonamentals de la Xarxa són:

Acollida, convivència i diversitat

 • Promoure iniciatives d’acollida positiva als nous veïns i veïnes que s’incorporen als barris
 • Incloure el tema de la convivència en l’agenda de treball de les entitats del districte
 • Sensibilitzar a la població sobre el fenomen de la immigració, donant a conèixer i modificant estereotips i prejudicis
 • Impulsar la creació d’espais de convivència que afavoreixin l’aproximació i la valoració positiva i crítica entre persones i cultures
 • Promoure actituds, comportaments i canvis socials positius que evitin la discriminació i previnguin actituds xenòfobes i racistes

Igualtat de drets

 • Afavorir l’accès dels veïns i veïnes als recursos en igualtat de condicions
 • Promoure accions de reivindicació i/o denúncia per assolir una veritable igualtat de drets de tots els ciutadans i ciutadanes, sense discriminacions de cap tipus

Participació i treball en xarxa

 • Impulsar i enfortir el teixit associatiu del territori, recolzant les iniciatives de participació ciutadana
 • Promocionar el voluntariat en tant que mecanisme d’acció i transformació ciutadana
 • Promocionar la creació d’espais de participació, tot facilitant-ne la incorporació per part dels nous veïns i veïnes que s’incorporen als barris
 • Generar mecanismes de millora de la coordinació i el treball en xarxa entre entitats, equipaments, serveis i institucions

Reflexió, formació i presència social

 • Impulsar accions formatives
 • Crear espais de reflexió sobre el tema que permetin identificar millores en el disseny i la implementació de les polítiques públiques

Las actividades

Acogida, convivencia y diversidad

  Festival de Sopas del Mundo
  Certamen por la Convivencia
  Comisión contra tópicos y rumores
  Talleres con vecinos/as
  Soporte a las fiestas mayores
  Actos de promoción de la diversidad

Igualdad de derechos

 • Punto de Acogida e Información
 • Servicio de Acompañamiento Jurídico
 • Acompañamiento y Mediación
 • Talleres de Lengua y Entorno
 • Campañas y manifiestos

Participación y trabajo en Red

 • Espacios de coordinación
 • Soporte a entidades
 • Fomento del voluntariado y la participación
 • Fortalecimiento de la Xarxa

Reflexión, formación y presencia social

 • Jornadas 9 Barris Acull
 • Talleres de formación para entidades
 • Difusión de la experiencia
 • Uso de las nuevas tecnologias y la comunicación

 

Veure actividades específicas

¿Quién somos?

No estem tots els que hi som, però hi som molts dels que col·laborem d’una manera o altra a algunes de les activitats, tallers o serveis de 9Barris Acull.

Coneix-nos!!

Voluntariat tallers:

Voluntariat coordinació:

Equip de treball: