Projecte de Mediació Escolar

Escola Pia Luz Casanova. La finalitat d’aquest projecte és reduir la conflictivitat a l’escola aprofitant per treballar quan sorgeix el conflicte, ja que el conflicte educa – podem aprendre moltes coses. Els propis alumnes seran els mediadors de conflictes. Els objectius principals són valorar el conflicte com una oportunitat de canvi i de creixement personal, així com treballar valors com l’empatia, saber escoltar amb atenció, la paciència, el respecte, la confidencialitat … i en especial, la responsabilitat i l’autonomia.

9 octubre, 2017