Archives

AMISI Associació per la Mediaci...

En aquests contextos d’immigració i multiculturalitat, la mediació intercultural i social així com la pràctica de competencies interculturals constitueixen una eina indispensable per a l’acostament entre comunitats que conviuen en un mateix territori, i com a motor de desenvolupament local d’aquestes.

14 febrer, 2009

Acció Contra La Violència Domèstica

Prevenció de violència, assessorament i suport a persones víctimes de maltratament en l’àmbit familiar. Atenció i acompanyament a dones que pateixen violència de gènere en qualsevol àmbit.

14 febrer, 2009

Arxiu Històric de Roquetes – Nou...

L’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris es va crear l’any 1983 a l’Escola d’Adults Freire, gràcies a les aportacions documentals de particulars. És una entitat independent de qualsevol institució oficial i sense ànim de lucre. El finançament prové de les quotes dels socis i sòcies, de les donacions de particulars i d’algunes subvencions públiques.

14 febrer, 2009

Agrupació Sardanista l’Ideal...

L’entitat está ubicada al Districte de Nou Barris i fou fundada l’any 1960. En aquells anys només es feien sardanes als nostres barris per la Festa Major. La motivaciò principal de crear la nostra entitat, fou la voluntat de celebrar actes sardanistes de manera habitual. L’impacte quasi es pot catalogar d’apoteóssic, donat que al cap d’un any l’entitat ja tenia 500 socis.

14 febrer, 2009

9 barris imatge

Entitat sense ànim de lucre dedicada, principalment, a cobrir fotogràficament (a vegades amb vídeo també) els actes relacionats amb les entitats que participen a Prosperitat i zones d’influència. Encara que a vegades fan passis de fotografies i exposicions, podeu veure la seva feina des de la seva web: http://9barrisimatge.org.

25 novembre, 2008