La Història de l’AMPA dins d’un Institut

AMPA IES Barcelona-Congrés
La finalitat de l’AMPA és obrir les portes a les famílies per tal que puguin veure els seus fills/es als festivals d’activitats extraescolars i d’aquesta manera puguin conviure les diferents cultures presents als barris de Torre Llobeta i Vilapicina.
D’altra banda, des de l’Ampa s’ha ajudat a famílies sense recursos per a què els seus fills/es puguin participar en l’oferta d’activitats extraescolars, i també s’ha aconseguit promocionar l’ Institut a les escoles de primària del seu entorn.

7 gener, 2013