Moviment Infantil i Juvenil d’Acció Catòlica

Mijac de Roquetes
El MIJAC té com a objectiu promoure la participació dels nens/es i dels adolescents en l’acció que poden dur a terme al seu barri i amb el seu grup d’iguals seguint uns valors promoguts per la fe cristiana tals com l’ajuda mútua, el companyerisme, l’amistat, la voluntat de treball, la participació en l’entorn, etc.

7 juliol, 2014