Un titella per a Roquetes

Associació Titellaire de Roquetes
Experiència guanyadora a l’any 2011.
El teatre de titelles és una mostra de cultura popular apta per a tots els públics, que s’adapta a diferents espais i formats i de la que trobem referències arreu del món. Amb els titelles es poden treballar aspectes tan diversos com: convivència i valors, lleure creatiu, ensenyança transversal, tradicions, teràpia de salut i crítica social.

30 juliol, 2013