Comunicat del CMIB sobre la impossibilitat de trobar cita per demanar protecció internacional

El Consell Municipal d’Immigració de Barcelona ha emès un comunicat per exigir que s’activin els mecanismes necessaris per garantir el dret de les persones arribades al nostre país a poder demanar protecció internacional, tal com recull la legislació vigent en aquesta matèria.

La dificultat en l’obtenció de cites, detectada i denunciada des de l’any 2018, tant de protecció internacional com d’estrangeria, és una constant, i una situació d’indefensió i vulneració de drets que genera que moltes persones no disposin dels recursos necessaris per sobreviure en el dia a dia. En aquest sentit, calen recursos orientats a simplificar els procediments actuals, obrir noves possibilitats de tramitació que no discriminin situacions personals i posar tots els recursos humans i econòmics necessaris per donar total cobertura a la demanda existent.

Podeu llegir el comunicat a través del següent enllaç.

23 novembre, 2022