Concurs cartell 16è Festival de Sopes del Món

Com cada  any traiem a concurs el cartell pel  16è Festival de Sopes del Món. Us animem a participar.

La creació és lliure, només cal tenir en compte que:

  • Ha de posar ‘16è Festival Sopes del Món Mundial’; Diumenge 24 de març de 2019 a la marquesina de la Via Júlia.
  • Programa:

12 h – Espectacle de circ

13 h – Les sopes amb Los Combos de l’Escola de Blues

  • Hauran d’aparèixer 3 logos: el de la Xarxa 9 Barris Acull i el de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (després d’ ‘organitza:’) i  el del Districte de Nou Barris (després de ‘amb la col·laboració:’). Us passarem els logos un cop seleccionat el cartell, de moment deixeu l’espai.
  • L’autor/a del cartell guanyador haurà d’elaborar els tres productes de comunicació del Festival (cartell, volador i carpeta) dintre dels terminis establerts per l’entitat i per la impremta municipal.
  • La imatge ha de ser en vertical i ha de servir per fer cartells (DINA3), voladors (DINA5) i la carpeta per posar les receptes.
  • La persona guanyadora haurà d’adaptar el cartell a les necessitats requerides per l’impremta municipal (document adjunt).
  • Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades lliurement pel que fa la tècnica emprada i el concepte que s’hi vol plasmar.
  • Se seleccionarà un cartell guanyador entre tots els participants.

–      El cartell guanyador serà propietat de la Xarxa 9 Barris Acull, que el podrà editar en qualsevol format i sempre que ho cregui convenient.

Les persones o entitats que vulguin participar podran presentar els cartells fins el 20 de gener de 2019. El premi pel cartell guanyador és de 300 euros nets.

Ens heu d’enviar les vostres propostes per correu electrònic (info@9bacull.org).

normes impressio districte

10 desembre, 2018