Concurs cartell 18è Festival de Sopes del Món

Com cada any traiem a concurs el cartell pel 18è Festival de Sopes del Món. Us animem a participar.

La creació és lliure, només cal tenir en compte que: 

– Ha de posar ‘18è Festival Sopes del Món Mundial’; Diumenge 23 d’octubre de 2022 a la marquesina de la Via Júlia.

– Programa:

12 h – Espectacle de circ

13 h – Les sopes amb Los Combos de l’Escola de Blues

– Hauran d’aparèixer 3 logos: el de l’Associació 9 Barris Acull i el de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (després d’organitza:) i  el del Districte de Nou Barris (després de ‘amb la col·laboració:’). Us passarem els logos un cop seleccionat el cartell, de moment deixeu l’espai. 

– L’autor/a del cartell guanyador haurà d’elaborar els quatre productes de comunicació del Festival (cartell, volador, carpeta i bossa) dintre dels terminis establerts per l’entitat i per la impremta municipal.

– La imatge ha de ser en vertical i ha de servir per fer cartells (DINA3), voladors (DINA5), la carpeta per posar les receptes i la bossa de tela.

– La persona guanyadora haurà d’adaptar el cartell a les necessitats requerides per la impremta municipal.

– Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades lliurement pel que fa a la tècnica emprada i el concepte que s’hi vol plasmar.

– Se seleccionarà un cartell guanyador entre tots els participants.

– El cartell guanyador serà propietat de l’Associació 9 Barris Acull, que el podrà editar en qualsevol format i sempre que ho cregui convenient.  

Les persones o entitats que vulguin participar podran presentar els cartells fins al 4 de setembre de 2022. El premi pel cartell guanyador és de 300 euros nets.  Ens heu de remetre les vostres propostes per correu electrònic a info@9bacull.org.

5 juliol, 2022