Concurs cartell 19è Festival de Sopes del Món

Com cada any traiem a concurs el cartell pel 19è Festival de Sopes del Món. Us animem a participar.  

La creació és lliure, només cal tenir en compte que:

– Ha de posar ‘19è Festival Sopes del Món Mundial’; Diumenge 22 d’octubre de 2023 a la marquesina de la Via Júlia.

– Programa:

12 h – Espectacle de circ

13 h – Les sopes amb Los Combos de l’Escola de Blues

– Hauran d’aparèixer 4 logos: el de l’Associació 9 Barris Acull i el de la Xarxa d’Intercanvi de Coneixements (després d’organitza:) i el del Districte de Nou Barris i el de BCNX10 (després de ‘amb la col·laboració:’). Us passarem els logos un cop seleccionat el cartell, de moment deixeu l’espai. 

– L’autor/a del cartell guanyador haurà d’elaborar els quatre productes de comunicació del Festival (cartell, volador, carpeta i bossa) dintre dels terminis establerts per l’entitat i per la impremta municipal.

– La imatge ha de ser en vertical i ha de servir per fer cartells (DINA3), voladors (DINA5), la carpeta per posar les receptes i la bossa de tela.

– La persona guanyadora haurà d’adaptar el cartell a les necessitats requerides per la impremta municipal.

– Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades lliurement pel que fa a la tècnica emprada i el concepte que s’hi vol plasmar.

– Cada autor pot presentar únicament una proposta.

– Se seleccionarà un cartell guanyador entre tots els participants.

– El cartell guanyador serà propietat de l’Associació 9 Barris Acull, que el podrà editar en qualsevol format i sempre que ho cregui convenient. 

Les persones o entitats que vulguin participar podran presentar la seva proposta fins al 30 de juny de 2023. El premi pel cartell guanyador és de 300 euros nets. 

Ens heu de remetre les vostres propostes per correu electrònic a info@9bacull.org.

Feu difusió de la convocatòria i sobretot animeu-vos a participar!!!!

31 maig, 2023