El Pla de Barris obre dues oficines a Nou Barris per assessorar les persones afectades per la crisi de la covid-19

Una cobreix Roquetes i Trinitat Nova, i l’altre la Zona Nord. Orienten sobre els ajuts més adequats a la situació de cadascú.

La crisi sanitària de la covid-19 ha comportat al mateix temps una crisi social i econòmica que ha impactat d’una forma més contundent en barris vulnerables. Per intentar pal·liar-ne els efectes, des de l’Ajuntament i des del Pla de Barris s’han iniciat un seguit de programes de “xoc”.

Un d’ells és la creació de set punts d’atenció a territori que tenen com a objectiu orientar i assessorar la ciutadania sobre els ajuts més adequats a la situació de cadascú. A Nou Barris hi ha dues d’aquestes oficines: una a Roquetes-Trinitat Nova, i l’altre a la Zona Nord.

La funció d’aquests punts d’assessorament és:

  • Recopilar els diferents ajuts en curs relatius a la crisi sanitària de la covid-19
  • Ajudar en el procés de sol·licitud dels ajuts, des de l’explicació del tràmit i el requeriment fins a la comprovació que les famílies reuneixen els requisits demanats, disposen de la documentació necessària i presenten la sol·licitud en el temps i forma requerit davant la instància corresponent.

Aquests punts ofereixen servei d’interpretació en diverses llengües per a les persones que ho necessitin. Durant el primer mes, se n’han atès presencialment més de 200 i s’han rebut més de 3.000 trucades. El pressupost total d’aquesta acció és de 76.700 €.

Xarxa de resposta socioeconòmica

Per tal d’apropar i facilitar tots els recursos i serveis disponibles, s’han obert cinc punts d’atenció als barris del Raval, el Besòs i el Maresme, la Trinitat Vella, la Zona Nord, les Roquetes i la Trinitat Nova. Aquesta xarxa té la funció d’identificar les necessitats d’aquestes persones no cobertes per la xarxa de recursos existents, tant de l’Ajuntament com de les entitats del territori, i donar una resposta efectiva i integral a les persones i famílies que han vist com la seva situació econòmica ha empitjorat a causa de la covid-19.

Acompanyament social i emocional als afectats per la crisi

També s’han creat un total de cinc espais grupals per a l’abordatge de la salut mental i el patiment causat per aquesta crisi, amb l’objectiu d’acompanyar aquestes situacions. Aquests punts es troben als barris de del Raval, el Besòs i el Maresme, la Trinitat Vella, la Zona Nord, les Roquetes i la Trinitat Nova.

23 juliol, 2020