Archives

Fundació Pare Manel

La Fundació Pare Manel és una entitat que neix per oferir suport a entitats, col·lectius o persones individuals que realitzin accions socials per a millorar les condicions de vida dels sectors més exclosos de la nostra societat.

29 desembre, 2010

Comitè de Solidaritat amb Nicaragua

L’agermanament vol ser un pont d’intercanvi cultural i de relació interpersonal entre ambdues comunitats. Tenim com a contrapart la Comisión del Barrio Boris Vega del Movimiento Comunal, organització popular similar a les nostres associacions de veïnes i veïns.

30 juliol, 2009

AVV Verdum

La historia dels barris és també la història de les Associacions de Veïnes i Veïns, molts anys han passat de les primeres organitzacions veïnals per lluitar per la millora de la qualitat de vida del veïnatge.

29 juliol, 2009

Districte de Nou Barris

La història de Nou Barris és la història de les persones que hi han viscut, hi han treballat i hi han forjat els seus somnis i esperances de futur. 

29 juliol, 2009

Centre Cívic Can Basté

Equipament municipal de gestió comunitària situat al barri del Turó de la Peira, al districte de Nou Barris, que treballa amb i per els veïns i veïnes, des de la promoció de la cultura, la creació i l’associacionisme.

29 juliol, 2009

Centre Cívic Zona Nord

Equipament municipal de proximitat orientat al desenvolupament sociocultural del territori, a la participació dels ciutadans i ciutadanes en les tasques de la comunitat, i a la promoció de la vida associativa dels barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona.

29 juliol, 2009