X Marxa per la dignitat

Ja n’hi ha prou de violència a les fronteres
Migrar és un dret
Dissabte 4 de febrer de 2023
Plaça Idrissa Diallo 11.30 h Barcelona

04Feb