Manifest de la Taula de Ciutadania i Immigració

La Taula de Ciutadania i Immigració ha aprovat la setmana passada un manifest per alertar sobre la situació d’irregularitat administrativa en què poden quedar milers de joves migrats sols extutelats per la Generalitat quan arribin a la majoria d’edat davant la impossibilitat de renovar el permís de residència, i demanen una solució urgent al Govern de l’Estat.

Segons el manifest, la legislació i la recent jurisprudència del Tribunal Suprem fan pràcticament impossible la plena incorporació d’aquests joves a la nostra societat, tot abocant milers de joves a la irregularitat administrativa, a la impossibilitat de treballar, a la dependència econòmica dels ajuts socials o a l’economia submergida.

Donada la urgència de la necessitat, i sense renunciar a una reforma en profunditat de la legislació d’estrangeria, la Taula de Ciutadania i Immigració demana al Govern de l’estat que reformi immediatament el reglament de la llei d’estrangeria per tal de:

  • Establir una autorització automàtica per treballar per a joves extutelats en el moment d’assolir la majoria d’edat.
  • Concedir una residència de llarga durada als joves extutelats amb autorització de residència en arribar als 18 anys.

Manifest

17 setembre, 2020