Oficina d’Estrangeria de Barcelona

Nota informativa – Anul.lació de Cites

Dissabte es va publicar al BOE el RD 463/2020 pel qual es declara l’estat d’alarma a tot el país.
L’article 7 relatiu a la Limitació de la llibertat de circulació no preveu la realització de gestions administratives com un dels supòsits permesos.
D’altra banda, la disposició addicional tercera estableix que es suspenen termes i s’interrompen terminis per a la tramitació dels procediments.
El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perdi vigència l’estat d’alarma.
També els terminis de prescripció i caducitat queden suspesos.
En conseqüència, se suspèn l’atenció presencial a l’oficina, que quedarà tancada al públic. Les cites queden anul·lades. En aquells casos en què sigui possible la presentació telemàtica es remetrà un correu electrònic informant de tal possibilitat.

19 març, 2020