Xarxa 9 Barris Acull

Considerem urgent poder obrir el local de Via Favència. Així ho hem demanat a l’Ajuntament a través de diversos correus, i també amb una petició formal al Plenari del districte.

El motiu: que es presta un servei essencial a les persones més vulnerables i en risc d’exclusió, que la crisi sanitària i el confinament no han fet més que augmentar.

Tant les usuàries i usuaris com les xarxes de suport dels barris necessiten accedir a una atenció i assessorament que ara mateix es fa en condicions precàries, en no poder comptar amb els recursos que hi ha al local.

Avalem que es poden garantir les mesures de seguretat al local, per a la qual cosa hem presentat el corresponent pla de contingència.

Demanem a l’Ajuntament una resposta a aquesta petició.

12 maig, 2020