9 BARRIS ACULL EN PERILL DE DESAPARÈIXER

Una de les boniques històries de 9 Barris està a punt de tancar les seves portes.

Desapareixerà el servei del punt d’acollida i informació. L’any passat es van atendre 3.300 persones acabades d’arribar d’altres països, amb necessitats d’ajuda i d’informacions per poder normalitzar la seva vida.

Desapareixerà el servei d’acompanyament jurídic que l’any 2023 orientà 1.426 persones per intentar gaudir de tots els seus drets ciutadans.

Desapareixeran els tallers de llengua i entorn: 200 alumnes i 15 educadores voluntàries.

Desapareixeran els tallers bàsics d’estrangeria, on participen 24 persones d’entitats, projectes i serveis.

Despareixerà el treball en xarxa amb més de 60 entitats i equipaments del territori.

Desapareixerà la gran festa anual del Festival de Sopes del Món Mundial.

En els darrers anys, 9 Barris Acull ha signat els convenis amb l’Ajuntament amb importants retards en la signatura i en el seu cobrament, cosa que li ha suposat dificultats de finançament que s’han anat solucionant amb enormes esforços gràcies als préstecs d’entitats veïnals, a destacar les dificultats que hem tingut massa mesos per pagar el cost de personal de dues treballadores i l’advocat del servei. Tot això ha implicat un gran desgast de l’entitat gestora del projecte.

I, per acabar-ho d’adobar, ara ens comuniquen que cal retornar 22.401,59 € de l’import rebut de l’anterior conveni. Argumenten que no es va comunicar una disminució dels ingressos. El mes d’octubre de 2023, a la reunió de seguiment anual celebrada el dia 24 d’octubre, l’Ajuntament va ser informat que els ingressos havien disminuït.

Considerem injusta, doncs, aquesta mesura presa. (Hem presentat al·legacions)

Donada la situació d’inviabilitat del projecte, la Junta Directiva es va reunir amb caràcter d’urgència el passat 23 d’abril de 2024 i va decidir proposar a l’Assemblea Extraordinària, convocada per al 29 d’abril d’aquest mateix any, la declaració de concurs de creditors i el procés judicial que se’n derivi, juntament amb la liquidació i dissolució de l’entitat.

En aquesta assemblea del 29 d’abril, s’acordà, com a condicions irrenunciables:

L’acceptació de les al·legacions per part de l’Ajuntament.

La signatura del Conveni del 2024, el maig, amb un 65% del finançament municipal al cost del projecte i al cost de personal, que és el percentatge que ja s’havia acordat.

Una proposta factible per a la sostenibilitat del projecte, de cara al futur, amb un percentatge molt superior al límit del 50% del cost del projecte i del 50% del cost de personal, tenint en compte que el voluntariat cobreix el 44% de les hores treballades a l’any.

Restem a l’espera de la seva resposta. Si no accepten, donada la situació en què queda l’entitat, procedirem a iniciar el procés de liquidació i dissolució de l’entitat, tal com s’aprovà a l’assemblea.

Barcelona, 7 de maig de 2024 La Junta Directiva

Contacte: Lourdes Ponce Noria. Telèfon 648 185 586

8 maig, 2024