Carta a les administracions

El projecte 9 Barris Acull va començar a caminar el gener de 2001 gràcies a la voluntat d’Entitats i persones, que a títol personal dediquen el seu temps a treballar per la convivència en el Districte de Nou Barris.

És l’abril del 2005 quan, conjuntament amb l’Ajuntament, es decideix formalitzar les subvencions que rebem des de diferents àrees i per a temes específics en un conveni que englobi a la totalitat del projecte 9 Barris Acull.

Des del 2021, any en què ens constituïm com a Associació el procés de cobrament del conveni ens ha suposat un calvari en dos aspectes, la pressió perquè rebaixéssim el percentatge al 50%- no es valora que el 47% de l’activitat la realitzen persones voluntàries- i el fet de no rebre l’import fins a l’últim trimestre de l’any. Aquesta situació ens ha obligat a funcionar amb préstecs de diferents entitats del Districte.

Aquest 2023 ha suposat la gota que ha satisfet el got. El 23/10/2023 en la reunió de seguiment del conveni l’Ajuntament és coneixedor de la reducció dels ingressos en les subvencions sol·licitades a altres organismes i no se’ns informa de la necessitat de reformular el pressupost presentat el febrer del
2023 motiu pel qual el 26/02/2024 se’ns indica, verbalment, que Hisenda Municipal ens requeriria 22.401€.

Tenint en compte que considerem injust aquesta penalització presentem les corresponents al·legacions. Sorprenentment, les han desestimat, la qual cosa ens col·loca en la situació d’haver d’acceptar el deute -amb possibilitat d’ajornar-la- i pagar-la, amb recursos propis, per a poder signar el conveni d’aquest any 2024 a cobrar a la fi d’any.

Davant aquesta situació no podem assumir continuar gestionant el projecte “9 Barris Acull” i ens veiem obligades a tancar les activitats, liquidar i dissoldre l’entitat.

Lamentem profundament que ens hagin portat a aquest carrer sense sortida que deixa al Districte de Nou Barris sense un dels projectes més interessants per a treballar per la convivència i més necessària que mai,
sobretot de cara als temps que s’apropen.

Atentament

La Junta Directiva
Associació 9 Barris Acull

27 juny, 2024