Conviure: viure amb igualtat d’oportunitats!!

El Cau de la Ubuntu – Ciutat Meridiana
Experiència guanyadora de l’any 2010.
Ubuntu és una paraula africana que significa “jo sóc perquè tu ets”, té a veure amb el reconeixement mutu, la convivència i el retrobament. Fent honor doncs, a la paraula que porta com a nom el Cau, es vol reivindicar el valor de la convivència com a motor i essència del projecte, que neix dels infants i joves del barri i vol arribar a tothom.

3 setembre, 2013