Comunicat de denúncia del CMIB

davant la falta de consens a l’Ajuntament per a lluitar contra la discriminació racial.

El comunicat instava els partits amb representació a l’Ajuntament a no reproduir discursos racistes i xenòfobs i, posteriorment, a emprendre totes les accions necessàries per a lluitar contra el racisme.

El passat 27 de febrer del 2023, les entitats del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona, amb l’adhesió de les entitats del Consell Municipal del Poble Gitano (CMPG), van aprovar en comissió d’opinió d’urgència un comunicat on es demana als partits polítics del consistori no instrumentalitzar les persones migrades i racialitzades als seus programes, estratègies i discursos en benefici d’interessos partidistes que afecten negativament la convivència i la cohesió social.

Instaven els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona a no reproduir discursos racistes i xenòfobs ni discursos criminalitzadors i estigmatitzadors cap a les persones migrades o racialitzades durant la campanya electoral i, posteriorment, a emprendre totes les accions necessàries per a lluitar contra el racisme i fomentar a convivència i la cohesió social.

> Llegeix el comunicat complet.

28 març, 2023