Manifest pel 7 d’abril

Dia mundial pel dret a la salut.

La precarització de la Sanitat pública atempta contra el Dret a la Salut de totes les persones, menysté els i les seves professionals, beneficia interessos privats en detriment dels serveis públics i s’enfoca només en la intervenció sobre les malalties en comptes d’establir polítiques transversals que fomentin la Salut.

Davant d’aquesta situació que només empitjora any rere any, l’administració respon amb compromisos buits, mesures poc transparents i polítiques públiques definides als despatxos sense comptar amb l’opinió dels i les professionals que exerceixen el dia a dia, ni amb participació ni demandes de la ciutadania. Per tant, des dels moviments socials reclamem accions urgents i efectives:

L’ Atenció Primària no rep els recursos suficients per fer la seva funció essencial: garantir la salut de tothom. Més enllà dels anuncis i paraules, cal invertir realment i en allò que es atenció primària el 25% del pressupost global de Salut i fer-ho en les àrees més precaritzades i infradotades actualment: infraestructures insuficients, falta de professionals i llistes d’espera excessives que desesperen, tant en la primària com en la hospitalària.

El servei d’atenció sanitària a la infància i adolescència en perill: El nou model de funcionament de la Pediatria a Catalunya presentat pel Conseller que concentra el servei en equips territorials, perd característiques de model de proximitat, universal, amb equitat, de qualitat que ha de cobrir totes les franges d’edat dels infants suposant un greuge a la mobilitat de les famílies per les distàncies i el mitjans de transport.

Recursos per la Salut Mental per la detecció precoç, i l’atenció integral i transversal a cada etapa de la vida a tots els àmbits de l’atenció assistencial.

Prop del 75% del pressupost va a serveis concertats amb proveïdors de tot tipus:

La salut no és un negoci. Cal posar fi als contractes i convenis privats i no renovar els que finalitzin. Les empreses privades no prioritzen la salut sinó els seus beneficis empitjorant les condicions del seu personal, la qualitat dels serveis i l’atenció sanitària. Volem aturar les privatitzacions, canviant el marc legal que les facilita.

Condicions laborals dignes: Tothom té dret a condicions de treball dignes. El sistema actual abusa de la temporalitat en què es troben una gran part de les treballadores i estableix diferències injustes entre el personal sanitari. Dimensionar les plantilles necessàries per l’atenció sanitària i establir condiciones d’estabilitat laboral per part dels gestors.

La pobresa, causa de malalties: La salut no és només una qüestió de polítiques sanitàries, sinó d’un sistema que eviti vulneracions de drets bàsics com l’habitatge, el treball, les pensions, l’educació, la pobresa energètica o les conseqüències de l’emergència climàtica. Cal garantir condicions de vida dignes com a condició primera per a la salut de la població.

Les adhesions es poden enviar a l’email: perlanostrasalut@gmail.com

4 abril, 2024